Arbejdsskadeforsikring

Betingelser - Lovpligtig arbejdsskadeforsikring for au pair.

Forsikringen dækker forsikringstageren mod enhver forpligtelse vedrørende arbejdsulykker
m.m., jf. § 6 i lov nr. 422 af 10. juni 2003 om arbejdsskadesikring eller fremtidige
bestemmelser, der erstatter denne.

Forsikringen dækker i forsikringsperioden, der begynder, når forsikrede ankommer til Danmark som godkendt au pair.
 

Uanset det i lov om arbejdsskadesikring § 15 anførte, dækker forsikringen ikke skader på
briller, medmindre der er tegnet tillægsforsikring herfor.

Omfang : Arbejdsskadeforsikring
Dækningssum : I henhold til loven
Selvrisiko : Ingen


 

Download betingelser for Arbejdsskadeforsikring

 

Website leveret af JustWorks ApS

Au Pair Forsikring 
CVR 29201471

Toftevej 15B
3450 Allerød

Telefon: +45 48 10 51 61
E-mail: info@aupairforsikring.dk

Ring +45 48 10 51 61