Hjemrejseforsikring 

Betingelser - hjemrejseforsikring for au pair. 

Forsikringen dækker personer, der arbejder som Au pair mellem 17 og 32 år. Den au pair ansatte skal være godkendt i det land, hvor personen skal fungere som au pair.

Forsikringen dækker 24 timer i døgnet.

Forsikringen dækker i forsikringsperioden, der begynder, når forsikrede ankommer til Danmark som godkendt au pair.

Forsikringen dækker udfra den i certifikatet specificerede periode. Såfremt præmien er betalt dækker forsikringen når den ansatte ankommer til Danmark og udløber når denne rejser tilbage til sit hjemland eller ved den i policen angivne udløbsdato.

Såfremt at opholdstilladelse samt det gule sygesikringsbevis er gældende, men ansættelsesforholdet som au-pair afsluttes,ophører forsikringsdækningen senest 30 dage herefter. Det er dog en forudsætning at forsikringstager opholder sig i Danmark og ikke indgår i et nyt ansættelsesforhold.

Dækning for au pair personen (summer iht. certifikat er gældende):
Hjemtransport:  DKK Ubegrænset (rimelige og nødvendige) iht. pkt. 16 
Kost og logi: DKK 1.500 iht pkt 17
Tilkaldelse: DKK 71.000 iht pkt 18- Skal godkendes og arrangeres af SOS
Sygeledsagelse: DKK 71.000 iht pkt 19- Skal godkendes og arrangeres af SOS

Privat hjemkaldelse (tilvalg): Max. DKK 12.000 iht. pkt 20 

Rejseforsikring for au pair i EU inkl. Tyrkiet og England
 


  Download betingelser for Hjemrejseforsikring

Website leveret af JustWorks ApS

Au Pair Forsikring 
CVR 29201471

Toftevej 15B
3450 Allerød

Telefon: +45 48 10 51 61
E-mail: info@aupairforsikring.dk

Ring +45 48 10 51 61