Incoming - sygeforsikring

Betingelser - Sygeforsikring for au pair, Incoming

Incoming forsikringen dækker behandling af akut sygdom, herunder kost og logi for en au pair kandidat i ansøgnings-perioden/processen - Forsikringen dækker i 4 måneder.

Hvis en au pair kandidat (fra et IKKE EU-land) opholder sig i Danmark under ansøgningsprocessen er personen ikke omfattet af den danske sygesikring.

Udlændingstyrelsens behandlingstid
Styrelsen for International Rekruttering og Integration har på de fleste sagsområder fastsat servicemål, dvs. maksimale frister for, hvor lang tid en ansøger må forvente at skulle vente på en afgørelse. Servicemåler for au pair er 3 måneder.

Omfang : Dækker au pair personen i ansøgningsperioden i Danmark (dog max 4 måneder)
Geografi: Dækker kun i Danmark
Indtegning: Dækker først fra den dag præmien er betalt/modtaget

 

 

 

 

 

 Download betingelser for Incomingforsikring (Riskppoint)

Website leveret af JustWorks ApS

Au Pair Forsikring 
CVR 29201471

Toftevej 15B
3450 Allerød

Telefon: +45 48 10 51 61
E-mail: info@aupairforsikring.dk

Ring +45 48 10 51 61