Handelsbetingelser

 

Forretningsvilkår:

 

Au Pair Forsikring Danmark:

Au Pair Forsikring Danmark er et dansk website hvor det er muligt at tegne/købe følgende forsikringer, som kræves for en Au pair der kommer til Danmark udenfor EU: Hjemrejseforsikring, Ulykkesforsikring og Arbejdsskadeforsikring.

Au pair forsikringen er lavet i samarbejde med forsikringsselskaberne

Riskpoint A/S (DK) (Underwriting agentur)
Hammerensgade 6
DK-1267 København K.

Fortrydelse:
Forsikringen træder i kraft omgående ved betaling og er gyldig fra Au pair personens indrejse i landet. Du har 14 dages fortrydelsesret fra købsdatoen (modtagelses af certifikat). Vil du gøre brug af fortrydelsesretten, skal du underrette Au Pair Forsikring Danmark pr. e-mail.

Præmien tilbydes desuden betalt retur såfremt værtsfamilien / au pair personen får afslag på deres ansøgning. En kopi af afslaget medsendes ved opsigelsen. Der er intet gebyr for dette. Såfremt værtsfamilien / au pair personen af private årsager annullerer kontrakten inden ankomst til landet, modregnes der et gebyr på 350 kr. Au Pair Forsikring Danmark underrettes pr. e-mail.

Ved annullering af forsikring betalt med Mastercard fratrækkes det ved købstidpunktet aktuelle kortgebyr ristornoen.

Gives meddelelse derom ikke senest 7 mdr. efter køb af forsikring, vil Au Pair Forsikring Danmark modregne 350 kr. i gebyr. Retten til fortrydelse udløber 12 måneder efter købet


Ophør i forsikringstiden
:
Såfremt aftalen med au pair personen bliver annulleret i aftaleperioden kan overskydende præmie (ristorno) betalt for perioden fra den førstkommende 1. i måneden efter udrejsedagen, blive returneret. Dog vil Au Pair Forsikring Danmark modregne 350 kr. som et gebyr. Er den overskydende præmie mindre end 350 kr., sker der ingen tilbagebetaling.

Ved opsigelse af forsikring betalt med Mastercard fratrækkes det ved købstidpunktet aktuelle kortgebyr ristornoen.

Meddelelse om ophør af au pair skal ske skriftligt til info@aupairforsikring.dk senest 30 dage efter samarbejdets ophør. Hvorved Au Pair Forsikring Danmark vil udbede sig om konkrete informationer vedr. opsigelsen. Kontakt os venligst ved tvivl spørgsmål.


Besked om, at au pair personen er blevet nægtet indrejse, skal sendes til:
Au Pair Forsikring Danmark (Nordflex Assurance Agentur ApS)
info@aupairforsikring.dk
Toftevej 15B
3450 Allerød

Aktivering af forsikringen og dens dækningsperiode:
Når au pairens start dato er bekendt, informeres Au Pair Forsikring Danmark om denne via mail eller tlf. Au Pair Danmark bekræfter derefter retur at forsikringsdæknings periode er aktiveret fra den oplyste dato og det antal måneder frem som der er tegnet for. Forsikringens dækningsperiode skal være aktiveret indenfor 12 måneder efter købsdatoen, sker dette ikke, anses forsikringen for ugyldig. Kontakt os venligst ved tvivl spørgsmål.


Klage i forbindelse med skade:
Hvis der måtte opstå uoverensstemmelser mellem forsikrede og AIG Europe Limited (dansk filial), har forsikrede mulighed for at klage over afgørelsen til pågældende forsikringsgiver på forsikringstidpunktet, AIG Europe Limited (dansk filial), Alm. Brand eller Riskpoint AS (Danmark) som herefter vil vurdere sagen igen.

Hvis den nye vurdering ikke medfører enighed, har forsikrede følgende klagemuligheder:

Klage over fastsættelse af ménprocenten

Arbejdsskadestyrelsen
Sankt Kjelds Plads 11
Postboks 3000
2100 København Ø
Tlf.: 39 17 77 00
www.ask.dk

Forsikringsoplysningen
Amaliegade 10
1256 København K.

Klage over varen / tjenesteydelsen

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. 
 

Persondatapolitik
De data du sender, når du betaler med betalingskort på www.aupairforsikring.dk, er krypterede (SSL). Hverken Au Pair Forsikring Danmark eller andre har mulighed for at læse dem – kun PBS.

GDPR - General Data Protection Regulation
Forsikrede er hermed gjort opmærksom på, at hos Au Pair Forsikring Danmark, gennemfører vi elektronisk databehandling af personoplysninger vedr. forsikrede og andre fysiske personer der specifikt nævnes i forsikringspolicen. Personoplysninger indhentes af Au Pair Forsikring Danmark, og de forsikrede giver hermed samtykke hertil.
Ved køb, har vi brug for personlige oplysninger i form af, navn, fødselsdato, adresse, e-mail og telefon nr.
I tilfælde af skade og opsigelse udbedes oplysninger i form af CPR.NR eller case-ID / sagsnr. fra Udlændinge Styrelsen, som reference i forhold til de offentlige instanser samt i tilfælde af revision.
Personlige data vil blive opbevaret så længe som nødvendigt, og vil kun blive udvekslet med Au Pair Forsikring Danmarks samarbejdspartnere: forsikringsselskab, revisor, offentlige myndigheder, konsulater og ambassader.
Registrering og behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med European General Data Protection Regulation (EU / 2016/679 af 27. april 2016)
Ønsker forsikrede part indsigt i hvilke data Au Pair Forsikring Danmark opbevarer, kan der rettes henvendelse direkte til Au Pair Forsikring Danmark på info@aupairforsikring.dk

Betalingsoplysninger
De data du sender, når du betaler med betalingskort på www.aupairforsikring.dk, er krypterede (SSL). Hverken Au Pair Forsikring Danmark eller andre har mulighed for at læse dem – kun PBS.

Salgsoplysninger
Når du køber au pair forsikring, skal vi have oplysninger om værtsfamilien i form af navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Vi anbefaler desuden, at du oplyser fødselsdato / Case ID nummer på au pair, i tilfælde af at du havner i en situation, hvor du ikke har adgang til dine forsikringspapirer. Herudover skal vi have oplysning om au pair i form af navn, fødselsdato samt nationalitet.

Alle priser er i danske kroner. Skadesforsikringsafgiften samt miljøafgiften (arbejdsskade) er indeholdt i præmien.

Hvornår har du købt din forsikring?
Du har først købt din forsikring, når du har betalt den. Det vil sige, at har du f.eks. bestilt en forsikring over telefonen og fortrudt, kan du blot lade være med at betale den - så hører du ikke fra os efterfølgende.

Når du skal betale
Betaler du med betalingskort, er du altid sikret mod misbrug. Du har mulighed for at afvise en betaling, når du modtager din betalingsoversigt, og du har ingen selvrisiko, i tilfælde af at dit kort bliver misbrugt i en internetbutik, der benytter SSL (Secure Socket Layer) i sit betalingssystem.

Beløbet for varerne trækkes først, når forsikringscertifikatet sendes fra Au Pair Forsikring Danmark. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet.

Ordrebekræftelse og forretningsvilkår
Dit forsikringscertifikat er din ordrebekræftelse. Forsikringscertifikatet fremsendes på engelsk. Ønsker du certifikatet på et andet sprog, kan du kontakte Au pair Forsikring Danmark og høre om muligheden herfor.

Alle vilkår/betingelser samt dækningsoversigter kan ses og downloades på www.aupairforsikring.dk. Såfremt vilkår og betingelser ønskes på engelsk kan du kontakte Au pair Forsikring Danmark og høre om muligheden herfor.

Forlængelse af au pair forsikring
Har du brug for at få forlænget forsikring, kan du ringe eller e-maile til Au Pair Forsikring Danmark. Forsikringen kan forlænges med min. 6 mdr. og Au Pair Forsikring Danmark forbeholder sig retten til ikke at forlænge en forsikring.

Du kan læse mere i forsikringsbetingelserne, som du kan finde på www.aupairforsikring.dk

Hvis du på nogen måde er i tvivl om, hvorvidt du lever op til betingelserne, vil vi anbefale dig at kontakte Au Pair Forsikring Danmark.

Au Pair Forsikring Danmark (Nordflex Assurance Agentur ApS)
Toftevej 15B
3450 Allerød
Tlf. 48105161
Fax: 48140600

CVR.nr. 29201471

www.aupairforsikring.dk

Tilbud om ulykkesforsikring til hele familien
Vi ønsker at I som værtsfamilie også er godt dækket ind i tilfælde af, at der skulle ske en ulykke. Du vil derfor blive kontaktet pr. e-mail med tilbud om at købe en af markedets bedste og billigste ulykkesforsikringer.

Tilbud om forsikringer til au pair
Au pair personen vil blive kontaktet med henblik på vores øvrige forsikringsprodukter, herunder seperat rejseforsikring, au pair forsikring i Norge, Sverige og Holland

 

Website leveret af JustWorks ApS

Au Pair Forsikring 
CVR 29201471

Toftevej 15B
3450 Allerød

Telefon: +45 48 10 51 61
E-mail: info@aupairforsikring.dk

Ring +45 48 10 51 61