Næsten umuligt at blive kendt uegnet

27. april 2015

Forsikring af au pair er lovpligtigt for at du kan få en au pair. Sørg altid for at have forsikringen i orden i forhold til ansættelsen af au pair.

Artikel: Næsten umuligt at blive kendt uegnet som au pair-familie

Dårlige værtsfamilier får nærmest aldrig karantæne trods klare lovbrud.

Ifølge reglerne skulle den 26-årige filippinske kvinde som au pair være på lige vilkår med værtsfamilien i Vedbæk og måtte kun arbejde fem timer om dagen. Men i realiteten arbejdede hun op til 12 timer dagligt og blev bedt om at bære stuepigeuniform.

Sagen er bare en af flere, som er blevet indberettet til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (Star). Styrelsen fører ikke statistik over antallet af klager, men fagforeningen FOA kan opremse over 10 indberetninger fra de seneste to år, der burde have udløst karantæne.

Men det sker nærmest aldrig, at en familie får karantæne. Star oplyser til Politiken, at blot to familier er i karantæne. De to karantæner inden for de seneste to år skal sammenholdes med, at der er omkring 4.000 værtsfamilier.

Der er masser af fornuftige au pair-ophold, men der er altså flere, som helt tydeligt ikke burde have en au pair, fordi de behandler dem som tyende
Jakob Bang, FOA
»Det stemmer ikke overens med virkeligheden. Der er masser af fornuftige au pair-ophold, men der er altså flere, som helt tydeligt ikke burde have en au pair, fordi de behandler dem som tyende«, siger forhandlingschef Jakob Bang fra FOA, der rådgiver au pair-personer i knibe.

Familie anmeldt
FOA’s eksempler på ulovlige au pair-forhold drejer sig om familier, som har delt en au pair. Andre har ladet au pairer arbejde langt over de tilladte 30 timer om ugen eller har undladt at udbetale lommepenge. Og så er der sager om seksuel chikane af au pairen.

I sagen fra Vedbæk anmeldte den 26-årige kvinde sin værtsfamilie, men Star vil ikke oplyse, hvorfor de to nuværende sortlistede familier har fået karantæne. Det er derfor heller ikke til at sige, om familien fra Vedbæk skulle være en af de to.

Regeringen har for nylig landet en ny au pair-aftale med Dansk Folkeparti, SF og Enhedslisten, hvilket FOA og andre organisationer, som arbejder på au pair-området, hilser meget velkommen.

Lovforslaget, der er sendt i høring, vil blandt andet give au pairer mere i lommepenge og mere fritid. Lommepengene stiger fra 3.200 kroner til 4.000 kroner, og au pairer får ret til ferie med løn.

Samtidig får au pairer en måned til at finde en ny værtsfamilie, hvis de er utilfredse. I dag bliver opholdstilladelsen inddraget efter 14 dage, og frygten for at blive sendt hjem har afholdt mange fra at klage, vurderer eksperter på området.

Flere tilsyn med værtsfamilier
Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen (S) tror heller ikke, at kun 2 af 4.000 familier er uegnede til at have au pair.

»Man må håbe på, at de få karantæner skyldes, at alle har opholdt sig ordentligt. Men det er jeg ikke sikker på, man kan udlede af det, for vi har nok alle hørt eksempler. Jeg synes, det vigtige er, at vi har fået lavet et lovforslag, som forbedrer forholdene for au pair-piger«, siger han.

Ministeren siger, at han vil overveje høringssvar fra blandt andre FOA, der vil have flere tilsyn med værtsfamilier, og som vil gøre det endnu lettere at give familier karantæne. Men han afviser FOA’s forslag om, at Star skal føre tilsyn med familier, som er blevet politianmeldt, men hvor der ikke er faldet dom. FOA påpeger, at flere sager henlægges, alene fordi au pairen ikke længere er i landet.

»Jeg holder af, at man ikke er skyldig, før man er dømt«, siger Dam Kristensen.

Det skal ikke være en ordning, der kun bliver for den rigeste del af Danmark
Fatma Øktem (V)
Venstre kritiserer au pair-aftalen for, at den vil gøre det dyrere for danske værtsfamilier.

»Det skal være en ordning, som almindelige danske familier kan gøre brug af. Det skal ikke være en ordning, der kun bliver for den rigeste del af Danmark«, siger Fatma Øktem, partiets ordfører på området.

SF er med i aftalen, men ville gerne have sikret au pairer flere penge. Arbejdsmarkedsordfører Eigil Andersen afviser at kalde ydelsen for lommepenge, da han anser det for løn.

»Jeg betragter au pair som arbejdskraft. Det er realiteten. Og jeg er med på, at ordningen kaldes kulturel udveksling, men det er det ikke. De kan jo fyres som en lønmodtager og har ferie som en lønmodtager. De ligner meget lønmodtagere – dog har de en helt utrolig lav løn. Realiteterne er, at det er billig arbejdskraft«, siger Ejgil Andersen.

POLITIKEN 26. MAR. 2015 KL. 22.42


Flere nyheder
Website leveret af JustWorks ApS

Au Pair Forsikring 
CVR 29201471

Toftevej 15B
3450 Allerød

Telefon: +45 48 10 51 61
E-mail: info@aupairforsikring.dk

Ring +45 48 10 51 61