Skadeanmeldelse

Har au pair-personen været ude for en skade der vedr. ulykke-, tand- og/ eller hjemrejseforsikring skal én af nedenstående blanketter udfyldes.

Blanketten skal du sende til:

Au Pair Forsikring Danmark 
Toftevej 15B
DK-3450  Allerød
Tlf.: +45 48 10 51 61
E-mai: info@aupairforsikring.dk

Blanketter:
Du kan downloade nedenstående blanketter. Du skal bruge det gratis program Adobe Reader for at åbne blanketterne. Programmet kan hentes ved at klikke her

For at sikre hurtigst mulig sagsbehandling beder vi dig læse vejledningen på den første side i blanketterne.

Det er vores mål at yde den bedste service, når skaden sker. Derfor beder vi om, at skaden anmeldes til os med det samme.

Har au pair personen været udsat for en skade i funktion som au pair, skal skaden anmeldes direkte til Au Pair Forsikring Danmark ved udfyldelse af en anmeldelsesblanket som kan rekvireres hos Au Pair Forsikring Danmark.

Skader opstået i forbindelse med arbejde skal i henhold til Lov om arbejdsskadesikring anmeldes seneste 1 år fra skadesdatoen. Dette gøres til Alm. Brand på tlf. +45 3547 4747 samt informere Au Pair Forsikring Danmark. Overskrides denne anmeldelsesfrist, vil skaden som udgangspunkt ikke være dækket af forsikringen.OBS ! Forsikring købt/tegnet efter 1. august 2015 anmeldes til Riskpoint +45 3338 1330.

Hvis du har brug for hjælp ved anmeldelse af skaden vedr. ulykke- tand- og/ eller hjemrejseforsikring der er købt før 1. oktober 2015, er du velkommen til at kontakte AIG Europe skadeafdeling på tlf. +45 9137 5300. Forsikringer der er købt efter 30. september 2015 kontaktes Riskpoint  på tlf. +45 3338 1330.


 

 

Ulykke 010815

Tandskade 010815

 Hjemrejse

Au Pair forsikring Danmark
 

Website leveret af JustWorks ApS

Au Pair Forsikring 
CVR 29201471

Toftevej 15B
3450 Allerød

Telefon: +45 48 10 51 61
E-mail: info@aupairforsikring.dk

Ring +45 48 10 51 61