FAQ

Hvis au pair personen ikke kommer til landet, kan jeg så få mine penge tilbage? Såfremt at værtsfamilien/ au pair personen får afslag, kan du ved dokumentation for dette få hele præmien retur - Vi tager ingen gebyr for dette. Gives meddelelse derom dog ikke senest 7 mdr. efter køb af forsikring, vil Au Pair Forsikring Danmark modregne 350 kr. i gebyr.

Såfremt værtsfamilien/ au pair personen af private årsager ønsker at annullere kontrakten inden au pair personen ankommer til landet, vil der være et gebyr på kr. 350,00. Se handelsbetingelser.

Hvis ”samarbejdet” ikke fungerer og au pair personen rejser hjem eller flytter til ny værtsfamilie, kan jeg så få præmien retur? Forsikringen kan opsiges til den 1. i førstkommende måned. For opsigelse i utide vil der blive pålagt gebyr på 350 kr. Meddelelse om dette skal ske skriftlig til info@aupairforsikring.dk senest 30 dage efter samarbejdets ophør. Forsikringen kan eventuel overføres til ny værtsfamilie - Kontakt os for yderligere information.
Ved annullering/ opsigelse af forsikring betalt med Mastercard fratrækkes det ved købstidpunktet aktuelle kortgebyr ristornoen.

Jeg kender ikke den nøjagtige indrejse dato, fra hvornår gælder forsikringen? Forsikringen træder i kraft ved indbetaling, men dækningsperioden træder først i kraft  ved au pair personens indrejse i Danmark og herefter 12, 18 eller 24 måneder frem i tiden.

Hvis jeg allerede har tegnet en af de 3 forsikringer – kan jeg så godt købe blot 2 af dem? Ja, du kan godt nøjes med at købe enten en enkelt eller to forsikringer, dog kan arbejdsskadeforsikring kun vælges såfremt hjemrejse- og ulykkesforsikring er tegnet i samme selskab .

Dækker forsikringen, hvis vi tager au pair personen med på ferie i udlandet? Ja, der er dækning under Ulykkesforsikringen og Hjemrejseforsikringen indenfor EU (30dage) - Ved rejse for au pair uden værtsfamilie er der ligeledes dækning indenfor EU (hjemlandet undtaget).
 
Dækker hjemrejseforsikring, hvis au pair personen ønsker at rejse hjem ved dødsfald i aller nærmeste familie (f.eks. forældre) Nej, der er kun dækning ved akut skade eller dødsfald for au pair personen.

Hvis au pair personen får brug for at komme i ”special behandling” – ex. kiropraktor, er omkostningerne for dette så dækket? Ja, behandlingsforløbet skal være sammenhængende i op til 12 måneder fra skadedatoen.
Behandlingerne skal være nødvendiggjort og en direkte følge af et ulykkestilfælde.

Hvis au pair personen er i Danmark under ansøgningsprocessen, er personen så dækket af den offentlige sygesikring? Nej, der er ingen dækning hvorfor lægebesøg, indlæggelse og kost og logi er for egen regning - Vi tilbyder incomingforsikring der dækker akut sygdom, kost og logi - Dækning er max. 4 måneder.

Website leveret af JustWorks ApS

Au Pair Forsikring 
CVR 29201471

Toftevej 15B
3450 Allerød

Telefon: +45 48 10 51 61
E-mail: info@aupairforsikring.dk

Ring +45 48 10 51 61