Par får kæmpebøde for au pair-ansat

08. februar 2017

 Københavnerpar får kæmpebøde for au pair-ansat

Landsret fordobler bøder til par i au pair-sag. Retten var i princippet klar til at firedoble bøderne.

Et par fra København er tirsdag blevet idømt store bøder i Østre Landsret i en sag om ulovligt arbejde.
Parret har gennem to et halvt år haft en udlænding ansat som au pair, men uden den fornødne arbejdstilladelse.

Østre Landsret har bestemt, at parret sammenlagt skal betale 300.000 kroner - 150.000 hver - i bøder for brud på udlændingeloven.

Au pairen har haft en arbejdstid på 15 timer om ugen, og da sagen i fjor blev behandlet ved Københavns Byret, vurderede retten, at der ikke var tale om en forsætlig lovovertrædelse.

Byretten fastsatte dengang straffene til bøder på 75.000 kroner til hver. Men sagen blev anket.

Det var udelukkende spørgsmålet om straffen, der blev anket. Landsdommerne har altså ikke skullet tage stilling til, om parret har brudt loven forsætligt eller uagtsomt.

Bødetaksten i sådanne sager ligger temmelig fast: 10.000 kroner per måned og det dobbelte, hvis der foreligger særligt skærpende omstændigheder. Det kunne for eksempel være ved et forsætligt brud på loven.

Landsretten har taget udgangspunkt i den lave takst, og det burde i princippet have udløst bøder på 300.000 kroner til parret, da den ulovlige ansættelse er forløbet over 30 måneder.
Men i sin begrundelse for straffen skriver landsretten, at bøder i den størrelsesorden ville være en uforholdsmæssig høj straf.

/ritzau/ - DR Nyheder, 07. FEB. 2017 KL. 12.09


Flere nyheder
Website leveret af JustWorks ApS

Au Pair Forsikring 
CVR 29201471

Toftevej 15B
3450 Allerød

Telefon: +45 48 10 51 61
E-mail: info@aupairforsikring.dk

Ring +45 48 10 51 61