Om Au Pair forsikring

Au pair forsikring
En værtsfamilie, der ønsker at modtage en au pair, skal tegne en forsikring, der dækker omkostningerne til hjemtransport i tilfælde af au pair personens død, alvorlige sygdom eller ulykke. Dette krav gælder for alle ansøgninger om au pair indgivet d. 1. juli 2010 eller senere. Se Ny i Danmark.dk

Au pair forsikringen er lavet specielt til de mange au pair personer der kommer på au pair ophold i Danmark

Værtsfamilien har pligt til at tegne følgende tre forsikringer der dækker au pair-personen:

En Hjemrejseforsikring, der dækker omkostningerne til hjemtransport i tilfælde af au pair-personens død, alvorlig sygdom eller ulykke - En Ulykkesforsikring samt en Arbejdsskadeforsikring.

Au pair forsikring indeholder alle tre ovenstående forsikringer

Se betingelserne herunder:

Hjemrejseforsikring, Ulykkesforsikring, Arbejdsskadeforsikring
 

 

Website leveret af JustWorks ApS

Au Pair Forsikring 
CVR 29201471

Toftevej 15B
3450 Allerød

Telefon: +45 48 10 51 61
E-mail: info@aupairforsikring.dk

Ring +45 48 10 51 61