Praktiske oplysninger ?

Forsikringen træder i kraft ved indbetaling, men dækningsperioden træder først i kraft ved au pair personens indrejse i Danmark og herefter 6, 12, 18 eller 24 måneder frem i tiden.

Filippinske statsborgere
Hvis au pairen er filippinsk statsborger, skal man være opmærksom på, at der gælder nogle særlige regler i forbindelse med godkendelse af au pair-kontrakten. Disse regler fremgår af Den Filippinske Ambassades hjemmeside.

Au Pair Network
Au Pair Network gennemfører en helhedsorienteret indsats for at forebygge og dermed reducere antallet af problemer og konflikter for au pairer og værtsfamilier. Au Pair Network tilbyder blandt andet rådgivning for au pairer og værtsfamilier samt mægling mellem au pairer og værtsfamilier.

Au Pair Network kan kontaktes på tlf. +45 46 97 38 80 eller på email: info@aupairnetwork.dk

Udlændinge- og integrationsministeriet
Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI)
Carl Jacobsens Vej 39
2500 Valby

The Danish Agency for International Recruitment and Integration (SIRI)
Carl Jacobsens Vej 39
2500 Valby
Phone number: 72 14 20 00

Information om opholdstilladelse til au pairer, praktikanter og under working holiday-ordningen (inklusiv evt. medfølgende familiemedlemmer): 72 14 20 04

Hjemrejseforsikring
Au pair hjemrejseforsikring dækker hjemrejse for au pair personer i Danmark ved akut ulykke eller dødsfald

Ulykkesforsikring
Au pair ulykkesforsikring dækker ulykkestilfælde der giver et varigt mén på over 5% - Herudover dækkes tandskade samt behandlingsudgifter

Arbejdsskadeforsikring
Au pair arbejdsskadeforsikring dækker i henhold til Lov om Arbejdsskadeforsikring 

Incoming - sygeforsikring
Incomin sygeforsikring dækker i ansøgningsperioden såfremt at au pair kandidaten under ferie i Danmark ansøger om au pair ophold i Danmark - Der er ca. 3 måneders behandlingstid hos Udlændingeservice for au pair - i denne periode vil au pair personen være dækket - Der er ikke dækning fra den danske sygesikring hvorfor det er vigtigt at have en incomin forsikring.
 

FAQ

Er du i tvivl så kontakt os her

 

 


 

Beregn din pris

Med en Au pair forsikring via Nordflex er du forberedt på de fleste situationer, og hjælpen er aldrig længere væk end et telefonopkald.

Beregn din pris her 

Website leveret af JustWorks ApS

Au Pair Forsikring 
CVR 29201471

Toftevej 15B
3450 Allerød

Telefon: +45 48 10 51 61
E-mail: info@aupairforsikring.dk

Ring +45 48 10 51 61