Au pair-ordning skal forbedres – ikke forbydes

01. juni 2018

 Au pair-ordning skal forbedres – ikke forbydes

At afskaffe au pair-ordningen vil for alvor være at vende det blinde øje til udnyttelse af udenlandske arbejdere. I stedet skal ordningen forbedres, lyder FOA-formands svar på lovforslag om afskaffelse.

Pressemeddelelse
Selv om sigtet er det rigtige, nemlig at dæmme op for løndumping og grov udnyttelse af udlændinge, er en afskaffelse af au pair-ordningen ikke den rette vej at gå. Sådan lyder reaktionen fra forbundsformand i FOA Dennis Kristensen, efter at DF og SF har fremsat lovforslag om at lukke ned for ordningen.

"I FOA kender vi til fulde de mange alvorlige problemer, der knytter sig til ordningen. Unge mennesker, der bliver udnyttet, bliver underbetalt, og som har en elendig retsstilling i forhold til andre på arbejdsmarkedet i eksempelvis chikanesager. Men afskaffer man ordningen, fjerner man de få rettigheder, ordningen trods alt rummer," pointerer han.

Frem for at nedlægge ordningen, bør den forbedres, mener Dennis Kristensen. For problemerne forsvinder ikke, alene fordi du afskaffer au pairer som begreb. Det viser erfaringer fra andre EU-lande uden au pair-ordninger. Også der udnyttes udenlandske arbejdere til at udføre husligt arbejde på helt urimelige vilkår.
"Først og fremmest skal der gøres op med den forældede forestilling om, at au pair-ordningen handler om kulturudveksling. Virkeligheden er, at den er et dække for at tiltrække billig arbejdskraft. Derfor skal de unge menneskers arbejde anerkendes som reelt arbejde - ligesom det skal aflønnes derefter," siger Dennis Kristensen.

Konkret foreslår FOA, at au pairer kommer på overenskomst og gives samme løn som serviceassistentelever fratrukket værdien af kost og logi. Det vil give en lønstigning på omtrent 1.200 kr. oven i de 4.250, de i dag får for 30 timers ugentligt arbejde.

Au pairerne bør også kunne indhente deres egen opholdstilladelse i stedet for som i dag, hvor opholdstilladelsen gives igennem værtsfamilien.

"Det gør magtforholdet helt urimeligt skævt mellem familie og au pair, fordi familien til hver en tid kan true med at fratage au pairen retten til at være i landet, hvis der opstår splid imellem dem," siger Dennis Kristensen.

Endvidere bør rekrutteringsbureauerne, der formidler kontakt mellem au pairer og værtsfamilier, skulle have licens til at kunne drive forretning, ligesom der bør indføres løbende kontrol med værtsfamilierne.

"En del af au pairerne i Danmark er her for at tjene penge, som de kan sende hjem til deres familier. Det er uanstændigt at lukke øjnene for realiteterne. Derfor skal vi også give au pairer ret til at have børn i deres hjemland. Den model kendes fra Sverige, hvor au pairen dog skal skrive under på ikke at tage børn med til landet," siger Dennis Kristensen.

Søndag den 08.04.2018


Flere nyheder
Website leveret af JustWorks ApS

Au Pair Forsikring 
CVR 29201471

Toftevej 15B
3450 Allerød

Telefon: +45 48 10 51 61
E-mail: info@aupairforsikring.dk

Ring +45 48 10 51 61