Kunne ikke klage over Jyllands-Postens omtale af au pair

12. juni 2017

 PRESSENÆVNET - Kendelse
afsagt den 8. juni 2017
Sag nr. 17-70-01147
[Klager]
mod
Jyllands-Posten
[Klager] har klaget til Pressenævnet over artiklen ”Filippinske au pairer bryder dansk lov for
at være de gode døtre” bragt på jp.dk den 3. juni 2017 og i Morgenavisen Jyllands-Postens
trykte udgave den 4. juni 2017, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat.
Af artiklen ”Filippinske au pairer bryder dansk lov for at være de gode døtre” på jp.dk fremgik
bl.a. underrubrikken:
”Først var hun au pair i Vedbæk. Nu holder den filippinske kvinde sig oven vande
under jorden. Lever illegalt i Nordsjælland med sine tre børn. Hun er alene, men
hun bærer en fælles historie.”
[Klager] har til støtte for klagen blandt andet anført, at Jyllands-Postens omtale er falsk.
[Klager] har oplyst, at han selv er dansk statsborger og giftede sig med en au pair, da parret
ventede barn. Myndighederne anså også klagers hustru for at være illegal, men han klagede
og fik medhold i, at der var tale om en krænkelse af artikel 8 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention
om retten til respekt for sit privat- og familieliv. Familien omtalt i Jyllands-Postens
artikel kan derfor heller ikke anses for illegal. Jyllands-Posten historie er ifølge
klager falsk og med til at give et forkert billede af virkeligheden.
Pressenævnets formand, Hanne Schmidt, udtaler:
[Klager] har klaget over en artikel, hvori han ikke selv er nævnt eller afbilledet.
Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold,
der klages over. Det indebærer, at man som person, virksomhed, organisation eller lignende
skal være omtalt, afbildet eller på anden måde identificeret i mediet. Det er ikke tilstrækkeligt
blot at have interesse i det emne, der er behandlet.
2
Da [Klager] ikke selv er omtalt eller afbilledet i artiklen, har han ikke en sådan direkte, væ-
sentlig og individuel interesse, at han kan anses for klageberettiget. Der er derfor ikke grundlag
for at behandle klagen.
Klagen afvises herefter uden nærmere behandling, jf. medieansvarsloven § 43, stk. 2, nr. 2.


Flere nyheder
Website leveret af JustWorks ApS

Au Pair Forsikring 
CVR 29201471

Toftevej 15B
3450 Allerød

Telefon: +45 48 10 51 61
E-mail: info@aupairforsikring.dk

Ring +45 48 10 51 61