COVID-19 Midlertidig au pair

12. februar 2021

Grundet COVID-19 vil SIRI midlertidigt ikke meddele opholdstilladelse efter studie-, praktikant- og au pair-ordningen samt opholdsordningen til deres medfølgende familiemedlemmer

Grundet COVID-19 vil SIRI midlertidigt ikke meddele opholdstilladelse efter studie-, praktikant- og au pair-ordningen samt opholdsordningen til deres medfølgende familiemedlemmer
Udlændinge- og integrationsministeriet har udstedt en bekendtgørelse, der betyder, at der fra den 3. februar 2021 og fire uger frem ikke vil blive givet opholdstilladelse til visse typer ophold i Danmark med mindre, ansøgeren allerede har lovligt ophold på baggrund af en opholdstilladelse og befinder sig her i landet. Dette gælder studieophold, ph.d.-ophold og autorisationsophold (udlændingelovens § 9 i), praktikant- og volontørophold (udlændingelovens § 9 k) og au pair-ophold (udlændingelovens § 9 j). Der vil heller ikke blive udstedt opholdstilladelser til medfølgende familie til disse grupper (udlændingelovens § 9 n).

Det er vurderingen, at dette midlertidige tiltag er påkrævet for at begrænse introduktionen af nye kendte og endnu ukendte virusvarianter, da disse udgør en betydelig risiko for, at smitten kan stige eksponentielt i de kommende måneder. Bekendtgørelsen skal desuden ses i sammenhæng med de skærpede rejserestriktioner, som blev indført den 9. januar 2021.

SIRI vil derfor som udgangspunkt meddele afslag på opholdstilladelse til udlændinge omfattet af bekendtgørelsen. Hvis man meddeles afslag på baggrund af bekendtgørelsen, vil man samtidig få refunderet hele det sagsbehandlingsgebyr, man har betalt til SIRI.

Hvis man meddeles afslag begrundet i, at man ikke opfylder betingelserne for at opnå opholdsgrundlag efter den givne ordning, vil der ikke ske tilbagebetaling af sagsbehandlingsgebyret.

Bekendtgørelsen gælder for alle udlændinge, som har en verserende ansøgning om opholdstilladelse efter en af ovennævnte ordninger. Udlændinge, som allerede har fået en opholdstilladelse efter en af ovenstående ordninger, vil fortsat kunne indrejse i Danmark. Udlændinge, som opholder sig her i landet på en midlertidig opholdstilladelse, fx en udlænding, som har opholdstilladelse som praktikant, men som ønsker at skifte praktikantvært, vil fortsat kunne indgive ansøgning efter ovenstående opholdsordninger.

Ny i Danmark, Publiceret 03-02-2021 - Senest opdateret: 05-02-2021


Flere nyheder
Website leveret af JustWorks ApS

Au Pair Forsikring 
CVR 29201471

Toftevej 15B
3450 Allerød

Telefon: +45 48 10 51 61
E-mail: info@aupairforsikring.dk

Ring +45 48 10 51 61