Ekstra au pair-kontrol

30. august 2012

Udlændingeservice har gennemført målrettet kontrol af ægteskabsstatus for filippinske statsborgere, der ansøger om au pair-ophold.

Blandt 49 sager, der blev udtaget til kontrol, var der i over halvdelen, 26 sager, givet urigtige oplysninger om den ægteskabelige status. Det er et krav for at få opholdstilladelse som au pair, at ansøgeren ikke er gift.

Udlændingeservice vil følge op ved at udtage 80-90 ansøgninger hver måned, som vil blive sendt til ekstra kontrol i Manila.

- Vi ser det som en væsentlig del af vores serviceforpligtelse at følge konsekvent op i disse sager. Vi arbejder målrettet med ekstra kontroller, og budskabet er, at vi slår hårdt ned på dem, der vil snyde sig til ophold, siger kontorchef i Au pair- og Praktikantkontoret i Udlændingeservice, Merete Pårensgaard.

- Kontrollen vil medføre en forsinkelse i sagsbehandlingen af de sager, der udtages til kontrol. Det kan vi desværre ikke undgå. Vi vil holde værtsfamilierne i Danmark orienteret i de relevante sager, siger Merete Pårensgaard.

Der er et servicemål - en maksimal sagsbehandlingstid - i au pair-sager på to måneder. Servicemålet starter normalt, når ansøgeren har afleveret alle de nødvendige oplysninger. I de sager, hvor ambassaden i Manila høres, vil servicemålet først starte, når Udlændingeservice har modtaget kontrolresultatet fra den norske ambassade.

Udlændingeservice besluttede i marts 2010 - på baggrund af en række stikprøvekontroller - at iværksætte en nærmere undersøgelse med hjælp fra den norske ambassade i Manila på Filippinerne.

Hvis Udlændingeservice konstaterer, at en ansøger her i landet har afgivet falske oplysninger i forbindelse med en ansøgning om opholdstilladelse som au pair, bliver pågældende politianmeldt. Strafferammen er bøde eller fængsel i indtil to år. Hvis ansøger endnu ikke har modtaget en afgørelse og fortsat befinder sig i hjemlandet, vil pågældende blive meddelt afslag på sin ansøgning.
 


Flere nyheder
Website leveret af JustWorks ApS

Au Pair Forsikring 
CVR 29201471

Toftevej 15B
3450 Allerød

Telefon: +45 48 10 51 61
E-mail: info@aupairforsikring.dk

Ring +45 48 10 51 61