Hjemrejseforsikring (Rejseforsikring) for au pairs

15. maj 2020
  
Hjemrejseforsikringen skaber tryghed, og kan komme i spil hvis au pair personen: kommer ud for en ulykke, der pådrager au pair personen en skade, eller bliver syg, i en sådan grad, at personen ikke længere kan varetage sine forpligtelser som au pair. Da vil forsikringen dække hjemtransport samt evt. ledsagelse af eksperter og/ eller familiemedlemmer. Ligeledes i tilfælde af død/ dødsfald, dækker forsikringen transport udgifter til kiste, kremering/ begravelse mv. Tilkaldelse er henvist til nærtbeslægtede familiemedlemmer. Denne forsikring har været en del i spil, da der til tider ankommer au pair personen med et psykisk problemer, og der har de nærmeste blevet transporteret herop til Danmark under dækningen tilkaldelse, og transporteret dem hjem til deres oprindelsesland til stabile omgivelser eller behandlingssted. De er inden da blevet tilset af psykologer på dansk grund, som varetager au pair personens interesse. Ved tilkaldelse er familiens udgifter til kost og logi dækket under opholdet, dermed sikre man forsikrede de bedste betingelser for, at finde tryghed og stabilitet i en svær tid, dette har vist sig det mest psykologiske hensigtsmæssig.
 
 

Ofte benytter au pair personerne mulighed for, at opleve dele af Europa under deres ophold, hvorfor vi hos Au Pair Forsikring Danmark har sørget for trygge rammer, fordi hjemrejseforsikringen er inkl. rejseforsikring indenfor EU. Rejseforsikringen er inkl. ansvarsforsikring.  Har au pair personen været i kontakt med læge eller sygehusvæsnet, skal de altid søge forhåndsgodkendelse hos forsikringsgiver inden afrejse, det kræves af forsikringsselskaberne. Husk at rejseforsikringen er ikke en årsrejseforsikring, hvilket betyder at au pair personen maksimalt er dækket op til 30 dage, og ikke langtidsophold som nogle årsrejseforsikringer dækker. Enkeltrejseforsikring er kun aktuelt i de tilfælde hvor au pair personen skal på ferie udenfor EU, da de hos Au Pair Forsikring er dækket for op til kr. 10.000 ved rejser indenfor de europæiske land samt Tyrkiet, Norge, England og Schweiz. Det er ikke værtsfamiliens ansvar at tegne/ købe en rejseforsikring til deres au pair, men vi opfordre selvfølgelig kraftigt hertil, vilkår variere, men vigtigt at sørge for er ansvar, medicinsk- samt lægelige tilsigt, ejendele samt transport fra udlandet til Danmark eller hjemlandet

Dækker også skirejser så længe de har det gule sygesikringsbevis, hvilket giver tryghed – Det blå kan de, au pair personen med nationalitet udenfor Europa, ikke rekvirere grundet deres statsborgskab.
 

Covid-19 / Corona info ang. hjemrejseforsikring / rejseforsikring for au pairs

 
Grundet rejseforbud i forbindelse med Covid-19 / Corona er nn del au pair personen er strandet i Danmark efter endt opholdstilladelse. De har været i kontakt med udlændingestyrelsen, som bekræfter at au pair personerne kan opholde sig legalt/ lovligt i Danmark så længe rejseforbuddet opretholdes. Til de værtsfamilier der står i en sådanne situation, har vi tilbudt, at de kan tegne/ købe en 6 mdr. au pair forsikring, som så vil dække au pair personen i den uforudset forlængede periode. Når au pair personen så udrejser af Danmark, kan værts familierne opsige forsikringen til den 1. førstkommende i mdr. og vi vil da ikke modregne et opsigelsesgebyr i den forbindelse. 

 


Flere nyheder
Website leveret af JustWorks ApS

Au Pair Forsikring 
CVR 29201471

Toftevej 15B
3450 Allerød

Telefon: +45 48 10 51 61
E-mail: info@aupairforsikring.dk

Ring +45 48 10 51 61