Forsikring af din Au Pair

25. februar 2020

Velkommen til Au Pair Forsikring Danmark.

Hos Au Pair Forsikring Danmark har vi specialiseret os ind for forsikringer til au pair personer der indrejser Danmark. Lovgivningen kræver at au pair personer udenfor EU er omfattet af forsikringer der dækker over både hjemrejseforsikring, ulykkesforsikring samt arbejdsskadeforsikring. Disse 3 forsikringer tilbyder vi hos Au Pair Forsikring Danmark til markeds bedste dækninger til en konkurrencedygtig pris/ præmie. Det er et krav at forsikringen er tegnet/ købt for samme periode/ antal måneder som der ansøges for opholdstilladelse.

Hjemrejseforsikring?
 

Hjemrejseforsikringen, kan kommer i spil hvis au pair personen: kommer ud for en ulykke, der pådrager au pair personen en skade, eller bliver syg, i en sådan grad, at personen ikke længere kan varetage sine forpligtelser som au pair. Da vil forsikringen dække hjemtransport samt evt. ledsagelse af eksperter og/ eller familiemedlemmer. Ligeledes i tilfælde af død/ dødsfald, dækker forsikringen transport udgifter til kiste, kremering/ begravelse mv. Tilkaldelse er henvist til nærtbeslægtede familiemedlemmer. Denne forsikring har været en del i spil, da der til tider ankommer au pair personen med et psykisk problemer, og der har de nærmeste blevet transporteret herop til Danmark under dækningen tilkaldelse, og transporteret dem hjem til deres oprindelsesland til stabile omgivelser eller behandlingssted. De er inden da blevet tilset af psykologer på dansk grund, som varetager au pair personens interesse. Ved tilkaldelse er familiens udgifter til kost og logi dækket under opholdet, dermed sikre man forsikrede de bedste betingelser for, at finde tryghed og stabilitet i en svær tid, dette har vist sig det mest psykologiske hensigtmæssig. 

Ofte benytter au pair personerne mulighed for, at opleve dele af Europa under deres ophold, hvorfor vi hos Au Pair Forsikring Danmark har sørget for, hjemrejseforsikringen er inkl. rejseforsikring indenfor EU. Rejseforsikringen er inkl. ansvarsforsikring.  Har au pair personen været i kontakt med læge eller sygehusvæsnet, skal de altid søge forhåndsgodkendelse hos forsikringsgiver inden afrejse, det kræves af forsikringsselskaberne. Husk at rejseforsikringen er ikke en årsrejseforsikring, hvilket betyder at au pair personen maksimalt er dækket op til 30 dage, og ikke langtidsophold som nogle årsrejseforsikringer dækker. Enkeltrejseforsikring er kun aktuelt i de tilfælde hvor au pair personen skal på ferie udenfor EU, da de hos Au Pair Forsikring er dækket for op til kr. 10.000 ved rejser indenfor de europæiske land samt Tyrkiet, Norge, England og Schweiz. Det er ikke værtsfamiliens ansvar at tegne/ købe en rejseforsikring til deres au pair, men vi opfordre selvfølgelig kraftigt hertil, vilkår variere, men vigtigt at sørge for er ansvar, medicinsk- samt lægelige tilsigt, ejendele samt transport fra udlandet til Danmark eller hjemlandet

Dækker også skirejser så længe de har det gule sygesikringsbevis – Det blå kan de, au pair personen med nationalitet udenfor Europa, ikke rekvirere grundet deres statsborgskab.

KONTAKT OS OG HØR MERE OM VORES AU PAIR FORSIKRING

Ulykkesforsikring?
 

Ulykkesforsikringen dækker ved ulykkestilfælde hvor au pair personen pådrages et varigt mén/ invaliditet.

Vi hos Au Pair Forsikring Danmark vægter au pair personernes tryghed højt, hvorfor vores Heltids-/ fritidsulykkesforsikring allerede dækker fra et varigt mén på kun 5%, så ved alvorlig skade er au pair personen sikret erstatning/ det udløser erstatning. Under denne dækning kan kiropraktor, fysioterapeut. Og som skrevet ovenfor er der ingen forskel om ulykken sker i fritid eller i arbejdstiden. Ved dødsfald er det de efterladte i hjemlandet der vil modtage dødsfalds dækningen. Tandskade er kun dækket i forbindelse med et ulykkestilfælde. Så ved almen tandpine mv. er au pair personen stille på lige vilkår som danskerne. Det er egenbetaling, hvorfor det kan anbefaler at tage kontakt til tandlæge højskolen, da priserne her er reduceret i forhold til den almen private tandlæge praksis. Kroniske lidelser er ikke dækket.

Ved ulykkestilfælde er det fornuftigt altid at notere ulykkessted, hvem der var tilstede, vidner mv. 

Betingelser for ulykkesforsikringen er at finde under betingelser på hjemmesiden.

 

Arbejdsskadeforsikring?

au pair forsikring kan beskytte au pair som hjælper dreng lektier

 

Arbejdsskadeforsikringen dækker jr. Gældende regler jf. § 6 i lov nr. 422 af 10. juni 2003 om arbejdsskadesikring eller fremtidige bestemmelser, der erstatter denne. En arbejdsskade skal sikre den ansatte eller deres efterladte erstatning for ulykkes eller sygdom, der skyldes arbejdet eller arbejdsforhold.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration, som ansvaret hvor AU1 ansøgningen til au pair personen udenfor EU fællesskabet, har pr. 01.01.2019 fået overdraget ansvaret for kontrollen af forsikringer er tegnet/ købt korrekt. SIRI sammen holder den ansøgte opholdsperiode med forsikringens varighed. Og skulle man have ansøgt for eks. 24 mdr. men blot tegnet/ købt en 12 mdr. forsikring, vil SIRI give værtsfamilien 14 dage til, at fremsende en forsikring for den ansøgt periode, formår værtsfamilien ikke det, vil SIRI indskrænke opholdstilladelsen til forsikringens varighed.

Ambassade
 

Vi er i tæt dialog med de aktuelle ambassader. Hovedparten af de au pair personer der kommer til Danmark kommer fra Filippinerne, hvorfor vi har en tæt dialog med Den Filippinske Ambassade/ Embassy Of the Philippines. Dette i forhold til gældende krav omkring forsikring, hvilke udfordringer de evt. oplever, samt deres syn på de herboende filippinske statsborgere velbefindende. Au Pair Forsikring Danmark ønsker at udvise tryghed og sikkerhed for de au pair personer i deres opholdstid i Danmark.

Tryghed

Tryghed og sikkerhed oplever au pair personerne når de er forsikret via Au Pair Forsikring Danmark.

Her er det i dagtimer let at komme i kontakt med os, og mails besvares indenfor 24 timer i hverdage. Skulle uheldet være ude er der alarmcentral via SOS. Det er døgnbemandet og altid til rådighed.

Beregn pris på en au pair forsikring 

Tandforsikring
 

Tandforsikring er ikke inkluderet hos Au Pair Forsikring Danmark. Skulle der dog ske et ulykkes tilfælde hvor der er følgeskade på tænderne, så vil der være erstatning at finde. Almen tandsmerte og ubehag, er derfor egenbetaling, præcis som hos størstedelen af den danske befolkning. 

Indboforsikring
 

Da en au pair personen anses som værende en del af familien, vil skader pådraget familiens indbo af au pair personen ikke være dækket, da man ikke gøres ansvarlig for egne handlinger.

Pris
 

Prisen eller præmien som det kaldes i forsikringsverdenen. Den er omhyggeligt fastlagt i forhold til mange års erfaring sammenholdt med skadestatistikker. Derfor tilbyder vi hos Au Pair Forsikring Danmark forsikringerne til meget konkurrence stærke priser/ præmier.

KONTAKT OS OG HØR MERE OM VORES AU PAIR FORSIKRING

Au Pair ordningen
 

Au Pair ordningen møder fra visse kanter i befolkningen og på Christiansborg modstand. En modstand vi hos Au Pair Forsikring er vældig uforstående overfor. En modstand vi er gået lidt dybere ind i, og derfor også er med ved høringsrunder når nye lovforslag på au pair område præsenteres. Med vores daglige kontakt til mange værtsfamilien, har vi et klart syn og klar holdning til denne ordning. Au pair personer der kommer til Danmark skal behandles på lige fod, ergo der skal fra værts familiernes side leves op til gældende, overholdes disse regler ikke, skal det have konsekvenser. Og dette skal gælde både for au pair personerne såvel som værterne. Nogen mener, at det vil gavne at lukke ordningen, da de er anser det for at være udnyttelse af billig arbejdskraft. En au pair person der kommer til Danmark kommer hertil uden af skulle afholde nogle udgifter af betydning. Ergo værtsfamilierne betaler sagsomkostninger, flybillet tur retur. Derudover betaler værtsfamilie forsikring, løn kost og logi. Hvilket omregnet vil sige, at en au pair person står med et højere rådighedsbeløb om måneden end en eks. murer lærling. Vel at mærke for en 30 timer arbejdsuge. Så hvorfor ødelægge muligheden for udlændinge der ønsker, at komme til Danmark for at forsøde tilværelsen med oplever og indtryk af fremmede kulturer, for at rejse styrkede hjem til et hårdt presset arbejdsmarked, med erfaringer i bagagen der kan styrke deres position på arbejdsmarked. Det finder vi ganske uretfærdigt. Systemet burde fører strengere kontrol på, om værtsfamilierne lever op til kravene i forhold til arbejdstid samt løn og almene forhold, samt kontrollere au pair personerne, at de ikke benytter fritiden til at lave ekstra arbejde. På begge fronter kan det virke til, at de få ødelægger det for de mange. 

Sprogkursus i dansk
 

Pr. 1. juli 2019 ændrede regeringen reglerne omkring sprogkursus til au pair personer, således at det gik over til at være 100% egne brugerbetaling. Hvilket i vores optik er fair nok, at nogen ønsker au pair personer, skal andre vel reelt ikke betale til, men at et sprogkursus så ikke har mødepligt, undergraver pludselig argumentet for, at det er obligatorisk for værtsfamilien af betale. De kr. 17.300,00 går kun videre til sprogcentrene i det øjeblik en au pair personen tilmelder sig et danskkursus – og igen derefter er der stadig ingen mødepligt. Sker det at au pair forholdet ophøre, kan værtsfamilien så få refunderet sprogkurset? Nej desværre uagtet om au pair personen kun nåede at være hos værtsfamilien en dag, så er det ikke muligt at anmode om annullering eller refusion. Hvorfor opkræves sprogkurset ikke på pbs. Pr. mdr. Dette vil give en mere fair fordeling af udgifterne for værtsfamilien. Et online danskkursus, kan måske skræddersys bedre - lær dansk online hos ucplusdansk.dk, er en mulighed, som er værd at undersøge. UC Plus Dansk tilbyder ministriel godkendt undervisning i danskfaget.

Vejledning omkring feriepenge til værtsfamilien - styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
 

Vejledning til værtsfamilien om au pairs. Au pairs har ret til betalt ferie. Du har pligt til at underrette au pairen skriftligt om vilkårene for opholdet efter lov om ansættelsesbeviser. En af de oplysninger, der skal fremgå af aftalen, er au pairens rettigheder med hensyn til ferie. Der er pr. 1. juli 2015 indført særlige regler i ferieloven, som betyder, at au pairs kan holde betalt ferie allerede ved opholdets begyndelse (samtidighedsferie). De særlige regler gælder, hvis au pairen efter den 1. juli 2015 eller senere har indgivet ansøgning om opholdstilladelse som au pair. De er beskrevet under pkt. 1. Hvis au pairen ikke er omfattet af de særlige regler, er au pairen som udgangspunkt omfattet af ferielovens almindelige regler. De er beskrevet under pkt. 2. Hvis au pairen ikke er omfattet af de særlige regler og får 3 hovedmåltider om dagen eller kost og logi, udover lommepengene, så kan du og au pairen skriftligt aftale, at I ikke følger ferielovens almindelige regler, men i stedet følger de regler, der fremgår af § 9 i lov om visse arbejdsforhold i landbruget mv. Dette skal ske senest ved opholdets begyndelse. De er beskrevet under pkt. 3. 1. Ferielovens særlige regler for au pairs Au pairs med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 j, og som har indgivet ansøgning om opholdstilladelse den 1. juli 2015 eller senere, har ret til samtidighedsferie. Det betyder, at ferien kan holdes i takt med, at den optjenes. Au pairen kan derfor holde ferien løbende under opholdet. Optjening Hvis en au pair udfører huslige opgaver 6 dage om ugen, optjener pågældende ret til 2,5 dages betalt ferie for hver måneds ophold med opholdstilladelse hos værtsfamilien. Hvis au pairen udfører huslige opgaver 5 dage om ugen, optjener pågældende ret til 2,08 dages betalt ferie for hver måneds ophold med opholdstilladelse hos værtsfamilien. Ved et års ophold hos værtsfamilien optjener au pairen ret til 5 ugers betalt ferie.

Beregn pris og køb din au pair forsikring

Afholdelse af ferie: Ferien skal varsel i rimelig tid, der gør det muligt for au pairen at planlægge ferien. Der skal i videst muligt omfang tage hensyn til, hvornår au pairen ønsker at holde ferie. For at undgå tvivl, skal I skriftligt indgå aftale om, hvornår ferien holdes. Der skal også betales løn når ferien afholdes. Med løn forstås de lommepenge, som der udbetales under opholdet. Når opholdet stopper, skal der udbetales feriepenge for eventuelle optjente feriedage, som au pairen ikke har holdt direkte til au pairen. Hvis au pairen ikke er omfattet af disse regler, gælder ferielovens almindelige regler. 2. Ferielovens almindelige regler Hvis au pairen ikke er omfattet af de særlige ferieregler for au pairs i ferieloven, er au pairen omfattet af ferielovens almindelige regler. Au-pairen har ikke ret til at holde betalt ferie fra opholdets begyndelse, men har ret til at holde ferie for egen regning. Hvis pågældende udfører huslige opgaver 5 dage om ugen, må der trækkes 4,8 % af månedens lommepenge pr. feriedag. Hvis au pairen udfører huslige opgaver 6 dage om ugen, må der trække 4 % af månedens lommepenge pr. feriedag. Optjening af feriedage Hvis au pairen udfører huslige opgaver 5 dage om ugen, så optjener pågældende 2,08 feriedage pr. måneds ophold. Hvis au pairen udfører huslige opgaver 6 dage om ugen, så optjener pågældende 2,5 feriedage pr. måneds ophold. Feriedage optjenes i kalenderåret (optjeningsåret), og skal bruges i det efterfølgende ferieår. Det betyder, at de feriedage, au pairen optjener i 2014, skal holdes i ferieåret, der går fra den 1. maj 2015 til den 30. april 2016. Afholdelse af ferie Au pairen har ret til at holde 3 ugers sammenhængende ferie fra den 1. maj til den 30. september (ferieperioden). Au pairen har også ret til at holde de øvrige feriedage i sammenhæng af mindst 5 dages varighed, men dem kan pågældende holde i hele ferieåret.

KONTAKT OS OG HØR MERE OM VORES AU PAIR FORSIKRING

Ansøgningsprocessen (AU1 ansøgning)

1) Opret sagsbestillings-id - Når du skal indgive en ansøgning eller klage med gebyr, skal du først oprette et sagsbestillings-id. Alle gebyrer reguleres den 1. januar hvert år. Det er vigtigt, at du opretter dit sagsbestillings-id, betaler gebyret og indgiver ansøgningen i samme kalenderår. Hvis du betaler gebyret før 1. januar og indgiver din ansøgning efter 1. januar, kan din ansøgning blive afvist. 

Man kan blive fritaget for gebyret hvis:

Kun i visse tilfælde er du som ansøger/klager fritaget for at betale gebyr. Det er fx som følge af:

  • Associeringsaftalen mellem EU og Tyrkiet
  • Danmarks internationale forpligtelser
  • EU/EØS-statsborgerskab

Du skal oprette sagsbestillings-id, selvom du er gebyrfritaget. Hvis du har indbetalt gebyr, og den efterfølgende sagsbehandling viser, at gebyret ikke skulle have været betalt, vil hele gebyret blive tilbagebetalt.

2) Det er en god idé at indsamle den nødvendige dokumentation inden du begynder at udfylde ansøgningsskemaet. Du kan bruge denne tjekliste. Hvis du vedlægger dokumenter, som ikke er skrevet på engelsk, tysk, norsk, svensk eller dansk, skal du vedlægge en autoriseret oversættelse til dansk eller engelsk. Der skal vedlægges (fra au pair personen): dokumentation for betalt sagsnr. Vedlæg også kvittering. Kopi af alle sider i dit pas – inklusive alle blanke sider samt passets for- og bagside, kopi af uddannelsespapirer, kopi af fødselsattest.

3) Udfyld selve ansøgningen, På dette trin har au pair personen og værtsfamilie adgang til de relevante ansøgningsskemaer. Skemaet kan laves online eller print-selv versioner.

Sørg for at I læst vejledningen. Alle ’Ny i Danmark’ ansøgningsskemaer indeholder en grundig vejledning i, hvordan de udfyldes, og hvilken dokumentation der skal vedlægges. Filippinske statsborgere, som skal udrejse af filippinerne for at tage ophold som au pair i Danmark, skal have en udrejsetilladelse fra de filippinske myndigheder - en såkaldt ”Red Ribbon”. Au pair personen og værtsfamilien skal være opmærksomme på, at de filippinske myndigheder ikke godtager ansøgninger udfyldt på dansk, når der ansøges om Red Ribbon. SIRI anbefaler derfor, at au pair personen samt værtsfamilien udfylder den engelske version af ansøgningsskemaet AU1. 

Ansøges der vælges online AU1 online. I AU1 online skal værtsfamilien først udfylde deres del samt underskrive kontrakten. Når værtsfamilien er færdig, får de et referencenummer og en adgangskode til skemaets anden del, som de skal videregive til au pair personen. Så kan  au pair personen åbne ansøgningen og udfylde deres del. Sørg for at have alle dokumenter klar i digital form, så de kan vedhæftes til ansøgningen undervejs.

4) Indgiv ansøgning,

Hvis au pair personen allerede opholder sig lovligt i Danmark kan man normalt indgive ansøgning til SIRIs borgercenter. Hvis man bo uden for Storkøbenhavn, kan ansøgningen indgives på en politistation, der optager biometri. Alternativt kan ansøgningen også sendes til SIRI.

5) Biometri, Når der ansøges om en opholdstilladelse, skal au pair personen have optaget biometri. Det betyder, at au pair personen skal have taget et ansigtsfoto og afgive fingeraftryk. Ansigtsfoto og fingeraftryk vil blive lagret på en chip på det opholdskort, au pair personen vil få, hvis denne får en tilladelse. SIRI kan som hovedregel først begynde behandlingen af ansøgning, når au pair personen fået optaget biometri.

Hvis der ikke bliver optaget biometri, vil ansøgningen blive afvist. Det betyder, at ansøgningen ikke vil blive behandlet.

Er der ansøgt online: Hvis online ansøgningsskemaet er blevet benyttet, skal biometrien være optaget senest 14 dage efter, at ansøgningen om opholdstilladelse er indgivet.

Biometri kan blive optaget / fortaget på:

  • en dansk repræsentation i udlandet
  • en dansk politistation, der optager biometri eller
  • i SIRIs borgercenter.

Hvis det ikke er muligt at afgive biometri inden for fristen, fordi au pair personen ikke kan få en tid på en dansk repræsentation inden de 14 dage, skal man orientere ’Ny i Danmark’ via e-mail om, hvornår au pair personen har fået tid til biometri. Dermed undgår man at ansøgningen blive r afvist.

Ansøgning i udlandet, Hvis ansøgningen indgives i udlandet, kan biometrien blive optaget ved en dansk repræsentation eller et ansøgningscenter i det land, hvor au pair personen befinder sig.

I nogle lande har Danmark ikke er en dansk repræsentation eller et ansøgningscenter.  I disse tilfælde henviser listen til en af de norske repræsentationer, som Danmark har en repræsentationsaftale med, eller til nærmeste danske repræsentation eller ansøgningscenter i regionen. Hvis ansøgningen er indgivet på en norsk repræsentation, skulle der samtidig afleveret et ansigtsfoto. Hvis opholdstilladelse bevilliges senere på baggrund af ansøgningen, skal biometri være optager inden for en bestemt frist efter indrejsen i Danmark. ’Ny i Danmark’ anbefaler, at au pair personen altid besøger repræsentationens hjemmeside for at få mere information, inden ansøgningen indgives. Den enkelte repræsentation kan stille yderligere krav om fx betaling af et gebyr, aflevering af flere pasfotos eller ekstra kopier af ansøgningen.

Hvis der ansøges i Danmark, hvis au pair personen allerede opholder sig lovligt i Danmark, kan biometrien blive optaget biometri i Danmark. Det er fx tilfældet, hvis au pair personen:

  • har et gyldigt pas
  • er fritaget for krav om visum, eller
  • allerede har en anden gyldig opholdstilladelse

6) Modtag svar, Ansøgningen er indgivet korrekt, hvis du har:

  • oprettet sagsbestillings-id
  • betalt gebyr
  • indgivet ansøgningen
  • fået optaget biometri

Når sagen er afgjort, vil SIRI sende svar til parterne.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil de kontakte au pair personen eller værtsfamilien for uddybende spørgsmål.

Kontrakten, kan med fordel indeholde fakta om: lommepenge, aftale omkring ferie, antal timer i arbejde om ugen, hvilke forsikringer au pair personen har, kost og logi er inkluderet i opholdet, regler i familien, regler i forhold til børnene krav og ønsker mv. 

Se pris på au pair forsikring hos aupairforsikring.dk


Flere nyheder
Website leveret af JustWorks ApS

Au Pair Forsikring 
CVR 29201471

Toftevej 15B
3450 Allerød

Telefon: +45 48 10 51 61
E-mail: info@aupairforsikring.dk

Ring +45 48 10 51 61