FORKASTET - Lovforslag om afskaffelse af au pair ordning

16. juli 2018

L 215 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven, ferieloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.
(Afskaffelse af au pair-ordningen).

Af: Martin Henriksen (DF), Bent Bøgsted (DF), Karsten Hønge (SF) og Jacob Mark (SF)

Udvalg: Udlændinge- og Integrationsudvalget

Samling: 2017-18

Status: 3. beh./Forkastet

Om lovforslaget
Sagsgang:
Fremsat 23-03-2018
1. behandlet / henvist til udvalg 08-05-2018
Betænkning afgivet 29-05-2018
2. behandlet/direkte til 3. behandling 01-06-2018
3. behandlet, forkastet 04-06-2018

Se hele tidsplanen
Ministerområde:
Udlændinge- og integrationsministeriet

Resumé:
Forslaget er fremsat af Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti. Hensigten med lovforslaget er at afskaffe udlændinges adgang til at tage ophold i Danmark som au pair-person.

Det oprindelige formål med au pair-ordningen var kulturudveksling mellem en værtsfamilie og en au pair, men i praksis har ordningen udviklet sig til at være en adgang til billig hushjælp. Det er forslagsstillernes opfattelse, at au pair-ordningen bidrager til løndumping og sort arbejde, hvilket er uholdbart for både ̊for dem, der arbejder i tilsvarende brancher i Danmark, og de personer, som får ophold i Danmark som au pair.

Folketinget har tidligere strammet reglerne vedrørende au pair, men det er forslagsstillernes opfattelse, at lovændringerne ikke for alvor har løst problemerne med ordningen. Au pair-ordningen forslås derfor afskaffet.
Afstemning:

Forkastet 33 stemmer for forslaget (DF, EL, SF) 62 stemmer imod forslaget (S, V, LA, RV, Trine Torp (SF), KF) 4 stemmer hverken for eller imod forslaget (ALT). Ved en fejl stemte Trine Torp (SF) imod forslaget. 


Flere nyheder
Website leveret af JustWorks ApS

Au Pair Forsikring 
CVR 29201471

Toftevej 15B
3450 Allerød

Telefon: +45 48 10 51 61
E-mail: info@aupairforsikring.dk

Ring +45 48 10 51 61