Det er uværdigt at afskaffe au pair-ordning

04. juni 2018

 Uværdigt at afskaffe au pair-ordning – her er fire forslag til forbedringer

Arbejdsugen bliver udvidet med adskillige timer ud over de tilladte 30. De arbejder sort. Nogle får tilbageholdt deres løn af værtsfamilierne – og deres pas. De bliver udsat for overgreb, som de ikke tør anmelde. De indgår i det hele taget ikke på lige fod med de andre i familierne, selv om det ellers ligger i udtrykket »au pair«. Og nogle bliver i Danmark, selv om deres opholdstilladelse er udløbet, når opholdet hos familien er slut.

Argumenterne bag SFs og DFs aktuelle lovforslag om at afskaffe au pair-ordningen herhjemme er mange og stærke. Nok vægter vi i FOA argumenterne anderledes end de to partier. Men at der er omfattende problemer med ordningen, som den ser ud i dag, er vi helt enige i.

Som det forbund, der organiserer au pairer i Danmark, kender vi om nogen til de mange vederstyggelige situationer, de unge mennesker fra udlandet kan havne i, hvis deres au pair-ophold af den ene eller anden årsag slår knuder. Hvis familien for eksempel ikke lader dem holde ferie. Eller undlader at udbetale deres løn. Eller – som også er konkrete eksempler – hvis familien beder au pairen om at pille visne blade op fra indkørslen med de bare fingre. Eller værtsfamiliens far vil have au pairen til at give ham massage – uden konens vidende.

Værst er de sager, der handler om sexchikane. Au pairer er nemlig som de eneste ikke beskyttet af ligebehandlingsloven, fordi deres arbejde ikke anerkendes som arbejde, men i stedet går under dække af at være kulturudveksling.

Nej, vent. Værst er måske, at nogle af dem må hemmeligholde, at de selv har børn i deres hjemland. Det må man nemlig ikke have som au pair. For det ville jo være ubærligt, hvis folk i fattigdom forlod deres egne børn for at passe andres, velstilledes, børn, forstås. Virkeligheden er bare, at en del af dem altså har børn. I smug. Som de netop er i Danmark for at kunne brødføde eller give uddannelser.

Luk ikke øjnene

Meget er alvorligt galt med de vilkår, der gælder for au pairer i dag. Men at afskaffe ordningen svarer til at lukke øjnene helt for det, som med sikkerhed vil fortsætte. Nemlig, at unge mennesker i økonomisk nød vil komme hertil for at tjene penge til familierne i hjemlandet. Fremover vil det så bare ske helt uden for alle rammer. At afskaffe ordningen vil først og fremmest svare til at afskaffe et ord. Et begreb. Og det vil fjerne den smule sikkerhed, der trods alt ligger i ordningen i dag med aftalte grundvilkår.

Vi risikerer i stedet at skabe en rig underskov af fattige mennesker, som fuldkommen uden for kontrol bliver udnyttet, arbejder sort, bliver behandlet som skidt og lever et skyggeliv uden nogen som helst form for sikkerhed og reelle rettigheder.

Fire centrale ændringer

Det, der er behov for, er at forbedre den nuværende au pair-ordning. Fire ændringer er helt centrale.

For det første bør au pairerne selv være indehavere af deres opholdstilladelse, så den ikke som i dag ligger hos familierne. Opstår der uenigheder mellem au pair og familie i dag, tør au pairen nemlig ofte ikke tage sagen op. For så kan familien sende hende ud af landet med det samme.

For det andet skal au pairers arbejde anerkendes som arbejde – og aflønnes derefter. En passende regulering af deres løn vil være, at de får det samme som serviceassistentelever fratrukket værdien af kost og logi, da arbejdsopgaverne er meget lig hinanden. Det vil betyde, at der bør lægges omtrent 1.200 kr. oven i de 4.250 kr., de får i dag. Og så skal de kunne arbejde mere end 30 timer om ugen, hvis de vil det, og have ekstra løn for de ekstra timer.

Samtidig bør de rekrutteringsbureauer, som får au pairer til Danmark, skulle have licens for at kunne operere. I dag ender alt for mange au pairer i hænderne på tvivlsomme typer. Bureauer, som også kan finde på at tage au pairens pas som gidsel eller kræve en masse penge fra dem, hvis au pairen har søgt hjælp til at komme til en ny familie under opholdet i Danmark. Og der bør være løbende tilsyn med værtsfamilierne.

Endelig skal vi anerkende, at nogle af au pairerne rent faktisk allerede selv har børn i deres hjemland og anerkende deres eksistens. Alt andet er en voldsom diskrimination. Ingen kan forventes at skulle fortie, at det barn, de i al hemmelighed skyper med over computeren, rent faktisk er deres eget barn og ikke en nevø eller niece. Au pairer bør som i Sverige kunne have børn, men skrive under på, at de ikke vil tage dem med til Danmark.

Lad os bruge den skærpede opmærksomhed på au pairernes vanskelige vilkår. Ikke til at afskaffe ordningen og at lade de rå markedskræfter råde på tværs af landegrænser og helt uden rammer. Men til at gøre den bedre. Til at gøre den værdig.
Mona Striib er forbundsformand i FOA og Gina Liisborg er sektorformand Kost- og servicesektoren, FOA.

Kommentar Mona Striib og Gina Liisborg

Berlingske Tidende 31. maj 2018

 


Flere nyheder
Website leveret af JustWorks ApS

Au Pair Forsikring 
CVR 29201471

Toftevej 15B
3450 Allerød

Telefon: +45 48 10 51 61
E-mail: info@aupairforsikring.dk

Ring +45 48 10 51 61