Værtsfamilier bryder krav om forsikring

29. august 2012

Der er langt til Filippinerne, hvis man skal skynde sig hjem ved f.eks. alvorlig sygdom i nærmeste familie.
To værtsfamilier, en fra Charlottenlund og en fra Gentofte, har ikke levet op til kravet om hjælp til deres au pair-personer i tilfælde af alvorlig sygdom eller et dødsfald i familien.
Nordsjællands Politi efterforsker derfor nu de to sager, der ifølge kontorchef i Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, Merete Pårensgaard, er de første af deres art.
"Sker der noget alvorligt, skal det ikke være pengene, der afgør, om de kan komme hjem", siger kontorchefen, der ikke kan sige noget om strafferammen for ikke at have tegnet forsikringen, som kan hjælpe au pair-personerne hjem.
"Men det skriver værtsfamilien under på på tro og love, at de vil overholde. Hvis de ikke gør det, så sender vi sagen til politiet, fordi det er en overtrædelse af straffeloven", siger hun.

Del af familien
For at blive godkendt som værtsfamilie for en au pair skal man tegne tre forsikringer: en arbejdsskadeforsikring, en fritids- og ulykkesforsikring samt en forsikring, der dækker udgifterne til hjemrejse ved alvorlig sygdom, ulykke eller død.
Derudover er der en række andre krav, som skal være opfyldt, fortæller kontorchef Merete Pårensgaard.
Arbejdet skal være huslige pligter som børnepasning, rengøring eller indkøb og være på maksimalt 30 timer om ugen.
"Vi pointerer også over for familierne, at au pair-ordningen er for, at man skal lære om dansk kultur. Det betyder, at au pairen skal være en del af værtsfamilien", siger hun.
Ifølge Merete Pårensgaard er det svært at holde nøje øje med blandt andet arbejdstid og om opholdet er til kulturel udveksling, men styrelsen laver stikprøver for at se, om kravene bliver overholdt.
"Vi hører nogle gange om misbrug, hvor au pairen bliver udnyttet. Vi prøver så via de her kontroller at komme det til livs", siger hun.

Flest i Gentofte
Merete Pårensgaard kan ikke oplyse, hvor mange au pair-personer der er i Danmark, men hvert år giver Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering omkring 2.000 tilladelser til en au pair.
Fire ud af fem au pair-personer arbejder mere, end deres kontrakt tillader, ifølge en undersøgelse som Information omtalte i maj i år.
Ifølge avisen arbejder ca. 80 procent af au pair-personerne i Danmark i Gentofte Kommune.

Kommentarer Publiceret: 18. August 2012 11:30
 


Flere nyheder
Website leveret af JustWorks ApS

Au Pair Forsikring 
CVR 29201471

Toftevej 15B
3450 Allerød

Telefon: +45 48 10 51 61
E-mail: info@aupairforsikring.dk

Ring +45 48 10 51 61