Kendt advokat dømt

27. januar 2018

 Kendt advokat dømt: Underbetalte udenlandsk hushjælp

Spansk hushjælp har fået rettens ord for, at hun blev underbetalt i sit job hos advokat i Klampenborg. Hushjælpen har krav på 90.000 kroner.

Der var tale om klar underbetaling, da den kendte advokat Eva Persson aflønnede sin spanske hushjælp med 4.000 kroner om måneden plus kost og logi. Det fastslår retten i Lyngby tirsdag.

Det skriver Avisen.dk.

Ifølge dommen skal advokaten betale 90.000 kroner til 25-årige Doriana Gómez de la Torre.

Det var fagforbundet FOA, der på vegne af den 25-årige spanske hushjælp havde anlagt sagen med et samlet krav på 140.000 kroner, hvoraf de 90.000 kroner var lønefterbetaling beregnet efter husassistenternes overenskomst.

I dommen hedder det blandt andet, at Doriana Gómez de la Torres ansættelsesvilkår med den aftalte løn på 4.000 kroner om måneden er 'urimelig,' og at den bedst sammenlignelige overenskomstmæssige løn skal sættes i stedet.

Det er sjældent, at danske domstole tager stilling i sager om rimeligheden i et lønniveau, som ofte er fastlagt i overenskomster. FOA har imidlertid været optaget af, at den unge kvinde var ansat på au pair-lignende vilkår, men til en lavere løn og med en længere arbejdsuge. Som EU-borger kunne den spanske kvinde ikke ansættes som au pair.

Ansættelsen må siges at være et kynisk forsøg på at finde et smuthul i lovgivningen og med klar hensigt om social dumping. Det er derfor en historisk vigtig sejr, at vi i dag har rettens ord for, at man ikke kan hyre en anden EU-borger til dumpingløn og uden rettigheder.

Dennis Kristensen, formand for FOA

Af dommen fremgår det, at der som udgangspunkt er aftalefrihed i Danmark, men at der også kan være ansættelsesvilkår 'af så ringe karakter, at der vil kunne straffes for åger' i henhold til straffeloven.

Advokat Mads Pramming, der førte sagen for FOA, er tilfreds med dommen.

- Det interessante i sagen var, om hushjælpens løn var urimelig, og om man kunne tilsidesætte den i henhold til aftaleloven, og hvad man så skulle falde tilbage på. Vi har fået fuldt meldhold i, at lønnen var urimelig, og at en rimelig løn skal fastsættes efter FOAs overenskomst, siger Mads Pramming.

Doriana Gómez de la Torre var ansat i syv måneder hos Eva Persson og hendes mand, it-iværksætter Bjarke Salomonsen, før hun valgte at sige op.

I retten tegnede de stridende parter vidt forskellige billeder af, hvad der foregik i parrets villa i Klampenborg og på udenlandsrejser i perioden, hvor Doriana Gómez de la Torre var ansat. Både hvad angik arbejdsopgaver og arbejtidstid.

FOA betegner dommen som en milepæl i kampen mod social dumping. De vilkår, den spanske kvinde har arbejdet under, hører ikke hjemme i dagens Danmark, mener forbundsformand Dennis Kristensen:

- Ansættelsen må siges at være et kynisk forsøg på at finde et smuthul i lovgivningen og med klar hensigt om social dumping. Det er derfor en historisk vigtig sejr, at vi i dag har rettens ord for, at man ikke kan hyre en anden EU-borger til dumpingløn og uden rettigheder, siger Dennis Kristensen.

FOA havde også rejst krav om godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis og for forskelsbehandling, fordi det af en korrespondance i sagen fremgik, at der angiveligt var en sammenhæng mellem Doriana Gómez de la Torres løn og hendes manglende danskkundskaber. Disse krav blev afvist af retten.

Advokat Eva Persson har fire uger til at overveje en eventuel anke af byrettens dom. Ifølge hendes mand, Bjarke Salomonsen, vil parret nærlæse præmisserne, inden de træffer en beslutning.

- Det har vi ikke taget stilling til endnu, siger han.

TV2 Lorry, 16. jan 2018 kl. 17:28
AF ANDERS MALLING BECK


Flere nyheder
Website leveret af JustWorks ApS

Au Pair Forsikring 
CVR 29201471

Toftevej 15B
3450 Allerød

Telefon: +45 48 10 51 61
E-mail: info@aupairforsikring.dk

Ring +45 48 10 51 61